برای اولین بار در استان سمنان:

شماره تلفن چهار رقمی گويا براي ثبت و رزرو نوبت :

3103

تماس با موبایل:           3103 023

 

ساعت نوبت تقريبي مي باشد.