پزشکان متخصص قلب و عروق : دکتر محرابی پری -  دکتر طاهریان 

 

پزشکان متخصص داخلی : دکتر اکبری - شریف عسگری -  دکتر حاتمی -  دکتر ملیحه آقایی

 

پزشکان متخصص جراحی عمومی :  دکتر معین آراء -  دکتر فلاح زواره -  دکتر تات

 

پزشکان متخصص اطفال :  دکتر اکبر زاده -  دکتر رحمانی فیروزی-  دکتر درخشنده - دکتر میر هدایتی - دکتر سفلایی

 

پزشکان متخصص زنان و زایمان :  دکتراسماعیلی برزی

 

پزشکان متخصص چشم :   دکتر جمشیدی - دکتر فدایی فرد - دکتر نکویی

 

پزشکان متخصص کلیه و مجاری ادراری :  دکتر رئیسی

 

پزشکان متخصص جراح مغز و اعصاب :  دکتر ابراهیمی ابیانه

 

پزشکان متخصص ارتوپدی :  دکتر امیریان

 

پزشکان متخصص مغز و اعصاب :  دکتر رحمان

 

 

پزشکان متخصص روانپزشک : دکتر حسنی - دکترشاه حسینی

 

پزشکان متخصص عفونی : دکتر نیتی

 

پزشکان متخصص رادیولوژیست : دکتر گلینی