اطلاعات پزشکان کلینیک رضایی

ردیف

نوع تخصص

نام پزشک

وضعیت خدمت

1

متخصص داخلی

آقای دکتر ابوالفضل فتاح

تمام وقت

2

متخصص داخلی

آقای دکتر سیدحسن ترابی

تمام وقت

3

متخصص داخلی

خانم دکتر سارا طاهریان

تمام وقت

4

متخصص داخلی

خانم دکتر سمیرا متدین اعتمادی

تمام وقت

5

متخصص ارتوپدی

آقای دکتر سیدمجتبی جمالی

تمام وقت

6

متخصص اطفال و نوزادان

آقای دکتر قاسم یوسفی

تمام وقت

7

متخصص ENT

خانم دکتر بهناز عدالت نور

غیرتمام وقت

8

متخصص چشم

خانم دکتر شبنم کیوانی

تمام وقت

9

متخصص مغز و اعصاب

خانم دکتر نرگس خداپرست

تمام وقت

10

متخصص زنان و زایمان

خانم دکتر نیوشا  محمد نژاد اصفهانی فرد

تمام وقت

11

متخصص زنان و زایمان

خانم دکتر ستاره سیاه منصوری

تمام وقت

12

متخصص قلب و عروق

خانم دکتر فرناز  غفارپور

تمام وقت

13

متخصص قلب و عروق

خانم دکتر مریم قارونی

تمام وقت

14

متخصص قلب و عروق

خانم دکتر نجمه آریایی

تمام وقت

15

متخصص قلب و عروق

خانم دکتر نسترن عاملی زاده

تمام وقت

16

فوق تخصص ریه

آقای دکتر محمد معماریان

تمام وقت

17

متخصص اورولوژی

آقای دکتر غلامحسین رضایی طلب

تمام وقت

18

متخصص اعصاب روان

خانم دکتر سونا ستایش

غیر تمام وقت

19

متخصص بیهوشی

خانم دکترآزاده عزیزی

تمام وقت

20

متخصص بیهوشی

آقای دکتر محمد عباسی

تمام وقت

21

متخصص جراح عمومی

آقای دکتر مهدی  سلیمانی

تمام وقت

22

متخصص جراح عمومی

آقای دکتر میرسیامک خاتمی

تمام وقت

23

متخصص جراح عمومی

خانم دکتر عاطفه محمدی

تمام وقت

24

فوق تخصص رماتولوژی

آقای دکترعبدالرحمن رستمیان

تمام وقت

25

عمومی

آقای دکتر محمدرضا صابری

تمام وقت

26

عمومی

آقای دکتر عبداله مقدسی

تمام وقت

27

عمومی

آقای دکتر سعید رشیدان

تمام وقت

28

عمومی

آقای دکتر علیرضا مصاحبه

تمام وقت

29

متخصص رادیولوژی

آقای دکترمبین عابدینی

تمام وقت

30

متخصص رادیولوژی

آقای دکتر محمدعلی صالحی

تمام وقت

31

متخصص رادیولوژی

خانم دکتر زهرا صادقی

تمام وقت