لیست بیمه های طرف قرارداد

سازمانهای طرف قرارداد کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

ردیف

شرح

1

بیمه خدمات درمانی

2

بیمه تامین اجتماعی

3

بیمه نیروهای مسلح

4

بیمه کمیته امداد

5

بانک صادرات

6

بانک سپه

7

بانک ملت

8

بانک ملی

9

صداو سیما

10

بانک صنعت و معدن

11

بانک کشاورزی

12

صنعت نفت

13

بیمارستان شفا

14

بانک تجارت

15

پایگاه هوایی

16

بیمه رازی

17

بیمه سینا

18

بیمه دانا

19

بیمه معلم

20

بیمه آرمان

21

نیروی انتظامی

22

سپاه آل محمد

23

آتیه سازان حافظ

24

سر دفتر داران

25

بازنشستگان البرز شرقی فولاد

26

بیمه پارسیان

27

بیمه آسیا

28

بیمه کوثر

29

بیمه البرز

30

بیمه ایران