جهت برقراری ارتباط با کلینیک تخصصی مهدیشهر فقط با شماره تلفنهای زیر تماس حاصل نمائید.

شماره تلفن ها جهت برقراری ارتباط با پذیرش و صندوق به شرح ذیل می باشد. 

023-3362-4910

023-3362-4911

آدرس:مهدیشهر خیابان امام خمینی جنب بیمارستان 15 خرداد - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شهرستان مهدیشهر