جهت برقراری ارتباط با کلینیک تخصصی دامغان فقط با شماره تلفنهای زیر تماس حاصل نمائید.

شماره تلفنهای 35235112 و 35235113 جهت برقراری ارتباط با پذیرش و صندوق

شماره تلفن 35245624 جهت برقراری ارتباط با مدیریت کلینیک

شماره تلفن 35235119 جهت برقراری ارتباط با نگهبانی کلینیک