آغاز فعالیت کلینیک رادیوتراپی و آنکولوژی( پرتو درمانی ) در کلینیک
پلی کلینیک تخصصی شماره 1 دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

آغاز فعالیت کلینیک رادیوتراپی و آنکولوژی( پرتو درمانی ) در کلینیک

کلینیک رادیوتراپی و آنکولوژی( پرتو درمانی ) پلی کلینیک شماره 1 دانشگاه آماده ارائه خدمات درمان انواع سرطان های توپر با اشعه( مشاوره رادیوتراپی ) و شیمی درمانی در ایام هفته به همشهریان عزیز می باشد.