راه اندازی دستگاه هولتر قلب در پلی کلینیک شماره 1 دانشگاه

راه اندازی دستگاه هولتر قلب در پلی کلینیک شماره 1 دانشگاه

.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر سمنان؛  دستگاه هولتر قلب در پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره 1 دانشگاه راه اندازي شد.

دکتر معماریان مدیر عامل مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر سمنان ضمن اعلام این خبر گفت: در بسیاری از بیماران، آریتمی های قلبی بصورت دائم وجود ندارند. ممکن است آریتمی بیمار یا علائم او بصورت حمله ای و با فواصل غیر قابل پیش بینی بروز کنند. ممکن است در زمان ویزیت بیمار معاینه پزشک و حتی نوار قلب کاملا طبیعی باشد ولی دقایقی بعد یا ساعاتی بعد آریتمی خود را نشان دهد. در موارد دیگری ممکن است برای تعیین شدت و اهمیت آریتمی یا تعیین ارتباط آریتمی یافت شده با علائم بیمار لازم باشد در طی یک مدت زمان یک یا چند روزه نوسانات ضربان قلب ارزیابی شود. در این موارد از روشی به نام هولتر استفاده می شود.

مدیرعامل مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر سمنان اضافه كرد:  در این روش دستگاهی شبیه به نوار قلب ولی بسیار کوچکتر و با تعداد سیم های کمتر به بیمار وصل میشود. در مدتی که دستگاه به بیمار اتصال دارد بیمار باید مانند روزهای عادی فعالیت و زندگی طبیعی خود را داشته باشد که وقایع قلبی در شرایط عادی ثبت شوند. پس از مدت تعیین شده بیمار به کلینیک باز می گردد، دستگاه باز می شود و اطلاعات ثبت شده وارد کامپیوتر می شود.

کلمات کلیدی