برنامه پزشکان ماهانه
 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4

اسفند 97

برنامه حضور پزشكان در كلينيك تخصصي و فوق تخصصي كلينيك دانشگاه

ايام هفته

جراح و متخصص 

زنان و زايمان

فوق تخصص

جراح و متخصص

چشم پزشك و

طب كار

مغز و اعصاب

قلب وخون اطفال

قلب و عروق

بینایی سنجی

فوق تخصص نوزادان و عفوني

 

 

شنبه

صبح

 

دكتر رحمانيان 10:30

دکتر ذوالفقاري8:30

دکتر اسکندریان 10

دكتر عباسي 9

 

دکتر آیتی 10

خانم حقیقت 11

 

دکتر کتیرائی 16

عصر

دكتر مسعوديان 18

دکتر درزی 17:30

دكتر ذوالفقاري 17

دکتر یعقوب زاده 17:30

خانم حقيقت 17

 

دکتر ساکت 17

دکتر حسینی 16(مغز و اعصاب)

 

دکتر تاجیک 19:30

يکشنبه

صبح

 

دكترآقاعمو يك هفته درميان 10:30

دکتر ذوالفقاري 8:30

دكتر خوارزم 10

خانم حقیقت 11

 

دکتر غلامی 10:30

دكتر يزديها 10

دكتر دارابيان 9:30

 

 دکتر رضائی 10

 

عصر

دکتر کاشیان 16

دکتر آقاعمو 16

دكتر ذوالفقاري 17

دکتر قدس 17

خانم حقيقت 17

 

دكتر مسعوديان 18

دکتر درزی18

دکتر رضائي 17

دکتر یعقوب زاده 17:30

دکتر کتیرائی 16

دکتر ساکت 17

 

دکتر نادری 17

 

 

 

 

دکتر تاجیک 19:30

 

 

دوشنبه

صبح

دکتر کاشیان 11

 

دکتر ذوالفقاري 8:30

دکتر عبدالهیان 14

دكتر عبدي 8:30

دكتر پهلوان 8

دكتر بوباش 10:30

خانم حقیقت 11

عصر

دكتر مسعوديان 18

دكتر شاکر17

دکتر ذوالفقاري 17

دکتر یعقوب زاده 17:30

دكتر صدر 17:30

 

دکتر ساکت 17

دکتر آیتی 18

دکتر سالار 17

خانم حقیقت 17

 

دکتر تاجیک 19:30

 

 

سه شنبه

صبح

دكتر سمائي10:30

دکتر غلامی 9

دکتر ذوالفقاري 8:30

 

دكتر عبدي 9

 

خانم حقیقت 11

عصر

دکتر کاشیان 16

دكتر درزي 17:30

دكتر نادري 18

دكتر قدس 17

دكتر صدر 17:30

 

دكتر مسعوديان 18

خانم حقیقت 17

دکتر ساکت 17

 

چهارشنبه

صبح

 

دکتر درزی 10:30

دکتر ذوالفقاري 8:30

دکتر سالار 11

دكتر عباسي 9

دکترپهلوان  8

دكتر انتظاري نسب 10

خانم حقیقت 11

 

 

 

 

عصر

دکتر روحانی 17

دكتر درزي 17:30

دكتر ذوالفقاري 17

 

خانم حقیقت 17

 

دكتر مسعوديان 18

دكتر دانايي 16

دکتر ساکت 17

دکتر حسینی 16(مغز و اعصاب)

 

دكتر تاجيك 19:30

پنجشنبه

صبح

 

 

دکتر ذوالفقاري 8:30

 

دکتر حقیقت 11

 

دکتر رضائي11:30

عصر

دکتر ساکت 17

دکتر شاکر 16:30

دكتر ذوالفقاري 17

 

خانم حقیقت 17

 

دكتر رضائي 17

جمعه

صبح

 

 

دكتر ذوالفقاري 10

 

 

 

عصر

دکتر ساکت 17

 

 

 

 

 

  Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4

 

ايام هفته

سونوگرافي

روانپزشك روانشناس مشاوره خانواده و روانشناسي

متخصص ارتوپد

آسم و

فوق تخصص خون و سرطان

 

گفتار درماني  و ژنتیک

آلرژي

 

 

 

شنبه

صبح

 

دکتر بهنام 10

 

 

دكتر قهرمان فرد 9:30

 

دکتر تهی دست(گفتاردرمانی) 8:30

دکتر سرابی 9:30

 

دکتر میرعماد 9

 

 

عصر

دكتر صرامي 17:30

دکتر لواف 15

دکتر خالقی هاشمی 17

 

دکتر سرابی 16

 

دكتر حيدري 17

 

 

 

يکشنبه

صبح

 

دكتر بهنام 9:30

 

 

 

 

دکتر ستوده 13

 

 

 

عصر

دكتر صرامي 17:30

خانم بهاریان 15

دکتر خالقی هاشمی 17

 

دکتر سرابی 16

 

دکتر طیب زاده 17

دكتر حيدري 17

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

صبح

 

دكتر صفائي 11

دکتر باروت کوب 7

 

دکتر سرابی 9:30

 

دکتر تهی دست(گفتاردرمانی) 8:30

 

عصر

دكتر صرامي 17:30

دکتر لواف 15

دکتر باروت کوب 16

 

دکتر سرابی 16

 

دکتر طیب زاده 17

دكتر حيدري 17

 

 

 

 

سه شنبه

صبح

 

دكتر حيدري 9:30

دکتر باروت 7

 

دكتر قهرمان فرد 9:30

 
 

عصر

دكتر صرامي 17:30

دكتر حيدري 17

دکتر باروت کوب 15

 

دکتر سرابی 16

 

دکتر طیب زاده 17

دکتر صفائی 17

 

 

 

 

چهارشنبه

صبح

 

دکتر اسماعیل پور 8

دكتر اعرابيان 7:30

 

 

 

دكتر صفائي 10:30

دکتر باروت 7

 

دکتر تهی دست(گفتاردرمانی) 8:30

دکتر سروش نیا 10

 

دکتر میرعماد 9

 

 

عصر

دكتر صرامي 17:30

دکتر عمرانی 17

دکتر خالقی هاشمی 17

 

 

 
 
 
 

پنجشنبه

صبح

 

دكتر حقيقت 10

 

 

 

 
 

عصر

دكتر صرامي 17:30

 

دکتر خالقی هاشمی 17

 

 

 
 

جمعه

صبح

 

 

 

 

 

 

عصر

دكتر صرامي 17:30

 

 

 

 

 

 

ايام هفته

 متخصص

جراح گوش و حلق بينی

متخصص داخلی و

فوق تخصص ریه

جراحي عمومي

 فوق تخصص گوارش

 

طب سنتي و طب فيزيكي

شنوایی سنجی

 داخلي عفوني

و زيبائي جراح توراكس زيبائي و پلاستيك

 

و سوزني

 

 

 

 

طب پیشگیری

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

صبح

دکتر رمضانی 9

آقای حسینی(شنوایی)

دکتر جندقی 11

 

 

دکتر دبيري 9

دکتر رضائی پور 8

دكتر طاهري 11

عصر

دکتر رضائی پور13

خانم معينيان (شنوائي)

دکتر نساجي 16

دکتر معماریان:18

 

دكتر پيمان فر17

دكتر گوهري 18:30

دکتر جندقی 17

دکتر طاهری 17:30

يکشنبه

صبح

دکتر رمضانی 9

دکتر حامدي 9

دكتر طاهري 11

دكتر فرهاد ملك 10:30

دكتر همتي 8

دكتر نوبخت 8:30

دکتر رضائی پور 8

دكتر دوست محمديان 12

دکتر سلطانی 8

عصر

دکتررضائی پور 13

 

دکتر نساجي 16

دکتر معماریان:18

 

 

دكتر طاهري 17:30

دكتر گوهري 18:30

دوشنبه

صبح

دکتر مجتبائی 8

خانم معينيان (شنوائي)

دكتر طاهري 11

 

دكتر مولاتي  8

 

دكتر ايزدي 12:30

عصر

دکتر مجتبائی13

 

دکتر نساجي 16

دکتر معماریان:18

 

دكتر پيمان فر17

دكتر گوهري 18:30

سه شنبه

صبح

دكتر كيا 10

دکتر دوست محمدیان 12:30

دكتر ذوالفقاري 10

دکتر دربان11:30

دكتر برزگر 9

 

دكتر طاهري 11

 

عصر

 

 

دکتر نساجي 16

دکتر معماریان:18

دکتر اسمعیلی نژاد 16

دكتر پيمان فر17

دكتر طاهري 17:30

دكتر حسيني فر 17

دكتر گوهري 18:30

 

چهارشنبه

صبح

دکتر احدی 9

آقای حسینی(شنوایی)

دکتر جندقی 11

 

دكتر ايزدي 12:30

دكتر پيمان فر 13

دكتر معينيان (شنوائي)

دكتر طاهري 11

 

 

عصر

 

 

دکتر نساجي 16

دکتر معماریان:18

دكتر حسيني فر 17

 

دکتر جندقی 17

دکتر ملانوروزی 17

دكتر گوهري 18:30

 

پنجشنبه

صبح

 

دکتر همتی 9

دکتر جندقی 11

 

 

 

    آقای حسینی(شنوایی)

عصر

 

 

 

 

دکتر ملانوروزی 17

 

جمعه

 

 

 

 

 

دکتر ملانوروزی 17

 

ايام هفته

فوق تخصص غدد

كليه و

بيهوشي

پوست و مو

فوق تخصص روماتولوژي

اکو قلب جنین

 

ديابت و تغذيه

فوق تخصص کليه

و فوق تخصص قلب اطفال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

صبح

آقاي احمدي 12:30 (تغذيه)

 

 

دكتر عزيززاده اولين

 

دکتر همتیان

شنبه هر ماه 8

(قلب اطفال) 12:30

عصر

دكتر دوستمحمديان 17

 

دكتر حسين زاده  19

 

 

دکتر همتیان (اکو)13

دكتر فروتن 16

 

 

يکشنبه

صبح

دکتر نجم الدین 9

دکتر یارمحمدی 7:30

 

دكتر عزيززاده 9

 

دکتر همتیان

(قلب اطفال) 12:30

عصر

دكتر دوستمحمديان 17

دکتر آروین 19

 

 

 

دکتر همتیان (اکو)13

دكتر فروتن 16

 

دوشنبه

صبح

 

 

 

دکتر طاهري 11

دكتر مقيمي 9

دکتر همتیان

(قلب اطفال) 12:30

عصر

دكتر دوستمحمديان 17

 

دكتر حسين زاده  19

 

 

دکتر همتیان (اکو)13

دکتر طاهری(تغذیه)17

سه شنبه

صبح

خانم دكتر قدس (تغذيه)14

دكتر يارمحمدي 7:30

 

 

 

دکتر همتیان

دكتر دوست محمديان 9:30

(قلب اطفال) 12:30

دکتر نجم الدین 9

 

عصر

دكتر دوستمحمديان 17

دكتر اردستاني 17

 

 

 

دکتر همتیان (اکو)13

دكتر فروتن 16

 

چهارشنبه

صبح

 

دكتر عرب 12:30

 

دكتر  يغمايي 10

 

دکتر همتیان

(قلب اطفال) 9

دکتر همتیان (اکو)9:30

عصر

دكتر دوستمحمديان 17

دکتر آروین 19

دكتر حسين زاده  19

 

 

 

دکتر طاهری (تغذیه)17

 

پنجشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

 

جمعه

 

 

 

 

 

 

  

نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
1088730 : کل بازدید 49 : بازدید امروز 0.84 : زمان بارگزاری صفحه 32562 : بازدید این صفحه 11 : بازدیدکنندگان آنلاين