برنامه پزشکان
 

خرداد ماه 98

برنامه حضور پزشكان در كلينيك تخصصي دامغان (رضایی)

ایام هفته

روماتولوژی

اعصاب و روان

پوست

 

جراح (ساعت 18)

فوق تخصص ریه

شنبه

صبح

 

 

دکترستایش ساعت 10:30

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

 

4/3 دکتر سلیمانی

18/3 دکتر سلیمانی

25/3 دکتر سلیمانی

11/3 دکتر محمدی

 

يکشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

19/3 دکتر سلیمانی

5/3 دکتر خاتمی

26/3 دکتر خاتمی

12/3 دکتر محمدی

 

دوشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

 

عصر

 

دکترستایش ساعت 16:30

 

 

 

 

20/3 دکتر سلیمانی

13/3 دکتر محمدی

27/3 دکتر محمدی

 

 

 

 

سه شنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

7/3 دکتر سلیمانی

21/3 دکتر سلیمانی

28/3 دکتر محمدی

 

چهارشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

عصر

 

 

دکترستایش ساعت 16:30

 

 

1/3 دکتر سلیمانی

8/3 دکتر سلیمانی

22/3 دکتر خاتمی

29/3 دکتر محمدی

 

پنجشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

9/3 دکتر سلیمانی

2/3 دکتر خاتمی

23/3 دکتر خاتمی

30/3 دکتر محمدی

 

جمعه

صبح

 

 

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

 

دکتر معماریان  ساعت 13

یک هفته درمیان

 

 

خرداد ماه 98

برنامه حضور پزشكان در كلينيك تخصصي دامغان (رضایی)

ایام هفته

داخلی

اطفال

 

زنان و زایمان

کليه و مجاري ادرار

(اورولوژي)

بیهوشی

شنبه

صبح

 

11/3 دکتر طاهریان ساعت 12

25/3 دکتر طاهریان ساعت 12

دکتر یوسفی ساعت 12

 

 

 

عصر

 

دکتر فتاح ساعت 17

دکتر ترابی ساعت 16:30

دکتر یوسفی ساعت  18

 

11/3 دکتر سیاه منصوری

24/3 دکتر سیاه منصوری

 

دکتررضایی طلب ساعت 15

 

يکشنبه

صبح

 12/3 دکتر طاهریان ساعت 12

26/3 دکتر طاهریان ساعت 12

 

 

 

 

 

عصر

دکتر فتاح ساعت 17

دکتر ترابی ساعت 16:30

دکتر یوسفی ساعت  18

 

12/3 دکتر سیاه منصوری

25/3 دکتر سیاه منصوری

 

 

دکتررضایی طلب ساعت 15

 

دکتر عباسی ساعت 17

دوشنبه

صبح

20/3 دکتر اعتمادی ساعت 11:30

13/3 دکتر طاهریان ساعت 12

27/3 دکتر طاهریان ساعت 12

دکتر یوسفی ساعت  12

 

 

 

 

عصر

دکتر فتاح ساعت 17

دکتر ترابی ساعت 16:30

دکتر یوسفی ساعت  18

 

13/3 دکتر سیاه منصوری

26/3 دکتر سیاه منصوری

دکتررضایی طلب ساعت 15

 

 

سه شنبه

صبح

7/3 دکتر اعتمادی ساعت 11:30

21/3 دکتر اعتمادی ساعت 11:30

28/3 دکتر طاهریان ساعت 12

 

 

 

 

عصر

دکتر فتاح ساعت 17

دکتر ترابی ساعت 16:30

دکتر یوسفی ساعت  18

 

 

27/3 دکتر سیاه منصوری

7/3 دکتر محمدنژاد

 

دکتر عباسی ساعت 17

چهارشنبه

صبح

8/3 دکتر اعتمادی ساعت 11:30

22/3 دکتر اعتمادی ساعت 11:30

29/3 دکتر طاهریان ساعت 12

 

 

 

 

عصر

دکتر فتاح ساعت 17

دکتر ترابی ساعت 16:30

دکتر یوسفی ساعت  18

 

8/3 دکتر محمدنژاد

 

 

پنجشنبه

صبح

23/3 دکتر اعتمادی ساعت 11:30

30/3 دکتر طاهریان ساعت 12

دکتر یوسفی ساعت  12

 

 

 

عصر

دکتر فتاح ساعت 17

 

دکتر یوسفی ساعت  18

 

9/3 دکتر سیاه منصوری

23/3 دکتر سیاه منصوری

16/3 دکتر محمدنژاد

 

 

 

جمعه

صبح

 

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

 

    

خرداد ماه 98

برنامه حضور پزشكان در كلينيك تخصصي دامغان (رضایی)

ایام هفته

متخصص  مغز و اعصاب

ENT  گوش و حلق بینی

ارتوپدي

طب فيزيک

 

چشم پزشک

 

قلب و عروق

 

شنبه

صبح

 

دکتر خداپرست ساعت 13

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

دکتر جمالی ساعت 17

 

25/3 دکتر آریایی ساعت 18

يکشنبه

صبح

 

دکتر خداپرست ساعت 10

 

 

دکتر عدالت نور ساعت 8

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

دکتر جمالی ساعت 17

 

11/3 دکتر آریایی ساعت 18

26/3 دکتر آریایی ساعت 18

دوشنبه

صبح

 

دکتر عدالت نور ساعت 8

 

 

 

 

 

عصر

 

 

دکتر جمالی ساعت 17

 

 

 

 

12/3 دکتر آریایی ساعت 18

27/3 دکتر آریایی ساعت 18

20/3 دکتر عاملی ساعت 18

سه شنبه

صبح

 

 

 

 

 

3/7 دکتر غفارپور ساعت 10

عصر

 

 

 

 

دکتر جمالی ساعت 17

دکتر کیوانی راد ساعت 16

7/3 دکتر عاملی ساعت 18

13/3 دکتر آریایی ساعت 18

28/3 دکتر آریایی ساعت 18

چهارشنبه

صبح

 

 

 

دکتر عدالت نور ساعت 8

 

 

 

عصر

 

 

 

 

دکتر جمالی ساعت 17

دکتر کیوانی راد ساعت 16

 

پنجشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عصر

 

 

دکتر خداپرست ساعت 16

 

 

دکتر جمالی ساعت 17

 

دکتر کیوانی راد ساعت 16

 

جمعه

صبح

 

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

 

 

 
نظرسنجی
کدام سیستم جهت اخذ نوبت برای شما مناسب تر است؟

نرم افزار موبایل
سایت اینترنتی
تلفن گویا
کیوسک

1153358 : کل بازدید 1775 : بازدید امروز 0.95 : زمان بارگزاری صفحه 8760 : بازدید این صفحه 11 : بازدیدکنندگان آنلاين