برنامه پزشکان
 

فروردین ماه 98

برنامه حضور پزشكان در كلينيك تخصصي دامغان (رضایی)

ایام هفته

روماتولوژی

اعصاب و روان

پوست

 

جراح (ساعت 18)

فوق تخصص ریه

شنبه

صبح

 

 

دکترستایش ساعت 10:30

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

 

17/1/98 دکتر خاتمی

24/1/98 دکتر خاتمی

 

يکشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

عصر

 

دکترستایش ساعت 16:30

 

18/1/98 دکتر سلیمانی

25/1/98 دکتر خاتمی

 

دوشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

 

عصر

 

دکترستایش ساعت 16:30

 

 

 

 

19/1/98 دکتر خاتمی

26/1/98 دکتر سلیمانی

 

 

 

 

سه شنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

27/1/98 دکتر محمدی

20/1/98 دکتر سلیمانی

 

چهارشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

عصر

 

 

دکترستایش ساعت 16:30

 

 

 

21/1/98 دکتر سلیمانی

 

 

پنجشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

29/1/98 دکتر محمدی

22/1/98 دکتر سلیمانی

 

جمعه

صبح

 

 

 

 

 

 

 

عصر

 

دکتر رستمیان 23 فروردین ساعت 8

 

 

 

 

دکتر معماریان  ساعت 13

23 فروردین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فروردین ماه 98

برنامه حضور پزشكان در كلينيك تخصصي دامغان (رضایی)

ایام هفته

داخلی

اطفال

 

زنان و زایمان

کليه و مجاري ادرار

(اورولوژي)

بیهوشی

شنبه

صبح

 

 

 

دکتر یوسفی ساعت 12

 

 

 

عصر

 

دکتر فتاح ساعت 17

دکتر ترابی ساعت 16:30

دکتر یوسفی ساعت  18

 

 

 

 

دکتررضایی طلب ساعت 15

 

يکشنبه

صبح

 

25/1  دکتر طاهریان ساعت 12:30

 

 

 

 

 

عصر

دکتر فتاح ساعت 17

دکتر ترابی ساعت 16:30

دکتر یوسفی ساعت  18

 

 

 

25/1 دکتر سیاه منصوری ساعت 16:30

 

 

 

دکتررضایی طلب ساعت 15

 

دکتر عزیزی ساعت 17

دوشنبه

صبح

 

26/1  دکتر طاهریان ساعت 12:30

 

دکتر یوسفی ساعت  12

 

 

 

 

عصر

دکتر فتاح ساعت 17

دکتر ترابی ساعت 16:30

دکتر یوسفی ساعت  18

 

 

 

26/1 دکتر سیاه منصوری ساعت 16:30

 

دکتررضایی طلب ساعت 15

 

 

سه شنبه

صبح

 

27/1  دکتر طاهریان ساعت 12:30

20/1 دکتر اعتمادی ساعت 11:30

 

 

 

 

 

عصر

دکتر فتاح ساعت 17

دکتر ترابی ساعت 16:30

دکتر یوسفی ساعت  18

 

 

27/1 دکتر سیاه منصوری ساعت 16:30

20/1 دکتر محمدنژاد ساعت 16:30

 

 

 

دکتر عباسی ساعت 17

چهارشنبه

صبح

 

21/1 دکتر اعتمادی ساعت 11:30

28/1 دکتر طاهریان ساعت 12:30

 

 

 

 

عصر

دکتر فتاح ساعت 17

دکتر ترابی ساعت 16:30

دکتر یوسفی ساعت  18

 

 

28/1 دکتر سیاه منصوری ساعت 16:30

21/1 دکتر محمدنژاد ساعت 16:30

 

 

 

پنجشنبه

صبح

 

22/1  دکتر اعتمادی ساعت 11:30

29/1  دکتر طاهریان ساعت 12:30

دکتر یوسفی ساعت  12

 

 

 

عصر

دکتر فتاح ساعت 11

 

دکتر یوسفی ساعت  18

 

 

29/1 سیاه منصوری ساعت 16:30

22/1 دکتر محمدنژاد ساعت 16:30

 

 

 

 

 

جمعه

صبح

 

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

 

 

فروردین ماه 98

برنامه حضور پزشكان در كلينيك تخصصي دامغان (رضایی)

ایام هفته

متخصص  مغز و اعصاب

ENT  گوش و حلق بینی

ارتوپدي

طب فيزيک

 

چشم پزشک

 

قلب و عروق

 

شنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

دکتر جمالی ساعت 17

 

 

يکشنبه

صبح

 

دکتر خداپرست ساعت 8

 

 

دکتر عدالت نور ساعت 8

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

دکتر جمالی ساعت 17

 

25/1 دکتر آریایی ساعت 18

دوشنبه

صبح

دکتر خداپرست ساعت 8

دکتر عدالت نور ساعت 8

 

 

 

 

 

عصر

 

 

دکتر جمالی ساعت 17

 

 

 

 

26/1 دکتر آریایی ساعت 18

سه شنبه

صبح

 

دکتر خداپرست ساعت 8

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

دکتر جمالی ساعت 17

دکتر کیوانی راد ساعت 16

27/1 دکتر آریایی ساعت 18

چهارشنبه

صبح

 

 

 

دکتر عدالت نور ساعت 8

 

 

 

عصر

 

 

 

 

دکتر جمالی ساعت 17

دکتر کیوانی راد ساعت 16

 

پنجشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عصر

 

 

دکتر خداپرست ساعت 16

 

 

دکتر جمالی ساعت 17

 

دکتر کیوانی راد ساعت 16

 

جمعه

صبح

 

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

 

 

نظرسنجی
کدام سیستم جهت اخذ نوبت برای شما مناسب تر است؟

نرم افزار موبایل
سایت اینترنتی
تلفن گویا
کیوسک

1105451 : کل بازدید 91 : بازدید امروز 0.98 : زمان بارگزاری صفحه 8338 : بازدید این صفحه 12 : بازدیدکنندگان آنلاين