برنامه پزشکان
 

اسفند ماه 97

برنامه حضور پزشكان در كلينيك تخصصي دامغان (رضایی)

ایام هفته

روماتولوژی

اعصاب و روان

پوست

 

جراح (ساعت 18)

فوق تخصص ریه

شنبه

صبح

 

 

 

دکترستایش ساعت 10:30

 

 

 

عصر

 

 

 

 

4/12 دکتر سلیمانی

11/12 دکتر  خاتمی

25/12 دکتر  خاتمی

18/12 دکتر محمدی

 

يکشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

 

عصر

 

دکترستایش ساعت 16:30

 

12/12 دکتر سلیمانی

5/12 دکتر  خاتمی

26/12 دکتر  خاتمی

19/12 دکتر محمدی

 

دوشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

عصر

 

 

دکترستایش ساعت 16:30

 

 

 

 

13/12 دکتر  خاتمی

27/12 دکتر  خاتمی

6/12 دکتر محمدی

20/12 دکتر محمدی

 

 

 

 

سه شنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

عصر

 

دکترستایش ساعت 16:30

 

14/12 دکتر سلیمانی

7/12 دکتر محمدی

21/12 دکتر محمدی

28/12 دکتر محمدی

 

چهارشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

عصر

 

دکترستایش ساعت 16:30

 

1/12 دکتر سلیمانی

22/12 دکتر سلیمانی

15/12 دکتر  خاتمی

8/12 دکتر محمدی

 

پنجشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

16/12 دکتر سلیمانی

23/12 دکتر سلیمانی

2/12 دکتر  خاتمی

9/12 دکتر محمدی

 

 

جمعه

صبح

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

دکتر معماریان 13

یک هفته در میان

 

 

 

 

اسفند ماه 97

برنامه حضور پزشكان در كلينيك تخصصي دامغان (رضایی)

ایام هفته

داخلی

اطفال

 

زنان و زایمان

کليه و مجاري ادرار

(اورولوژي)

بیهوشی

شنبه

صبح

4/12 دکتر اعتمادی ساعت 11:30

11/12 دکتر طاهریان ساعت 12:30

18/12 دکتر طاهریان ساعت 12:30

دکتر یوسفی ساعت 12

 

 

 

عصر

دکتر فتاح ساعت 11

دکتر ترابی ساعت 16:30

دکتر یوسفی ساعت  18

 

دکتر سیاه منصوری ساعت 16:30

 

 

دکتررضایی طلب ساعت 16

 

يکشنبه

صبح

5/12 دکتر اعتمادی ساعت 11:30

12/12 دکتر طاهریان ساعت 12:30

19/12 دکتر طاهریان ساعت 12:30

 

 

 

 

عصر

دکتر فتاح ساعت 11

دکتر ترابی ساعت 16:30

دکتر یوسفی ساعت  18

 

 

 

دکتر سیاه منصوری ساعت 16:30

 

دکتررضایی طلب ساعت 17

 

دکتر عزیزی ساعت 17

دوشنبه

صبح

6/12 دکتر اعتمادی ساعت 11:30

13/12 دکتر اعتمادی ساعت 11:30

20/12 دکتر طاهریان ساعت 12:30

دکتر یوسفی ساعت  12

 

 

 

 

عصر

دکتر فتاح ساعت 11

دکتر ترابی ساعت 16:30

دکتر یوسفی ساعت  18

 

 

 

دکتر سیاه منصوری ساعت 16:30

 

دکتررضایی طلب ساعت 17

 

 

سه شنبه

صبح

14/12 دکتر اعتمادی ساعت 11:30

7/12 دکتر طاهریان ساعت 12:30

21/12 دکتر طاهریان ساعت 12:30

 

 

 

 

عصر

دکتر فتاح ساعت 11

دکتر ترابی ساعت 16:30

دکتر یوسفی ساعت  18

 

 

 

 

دکتر محمدی نژاد ساعت 16:30

 

 

دکتر عباسی ساعت 17

چهارشنبه

صبح

1/12 دکتر اعتمادی ساعت 11:30

15/12 دکتر اعتمادی ساعت 11:30

8/12 دکتر طاهریان ساعت 12:30

22/12 دکتر طاهریان ساعت 12:30

 

 

 

 

عصر

دکتر فتاح ساعت 11

دکتر ترابی ساعت 16:30

دکتر یوسفی ساعت  18

 

 

 

 

دکتر محمدی نژاد ساعت 16:30

 

 

پنجشنبه

صبح

2/12 دکتر اعتمادی ساعت 11:30

16/12 دکتر اعتمادی ساعت 11:30

9/12 دکتر طاهریان ساعت 12:30

دکتر یوسفی ساعت  12

 

 

 

عصر

دکتر فتاح ساعت 11

 

دکتر یوسفی ساعت  18

 

 

دکتر محمدی نژاد ساعت 16:30

 

 

 

 

 

جمعه

صبح

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسفند ماه 97

برنامه حضور پزشكان در كلينيك تخصصي دامغان (رضایی)

ایام هفته

متخصص  مغز و اعصاب

ENT  گوش و حلق بینی

ارتوپدي

طب فيزيک

 

چشم پزشک

 

قلب و عروق

 

شنبه

صبح

دکتر خداپرست ساعت 12

 

 

 

 

عصر

 

دکتر عدالت نور ساعت 15:30

دکتر جمالی ساعت 17

 

4/12 دکتر آریایی ساعت 18

18/12 دکتر آریایی ساعت 18

يکشنبه

صبح

دکتر خداپرست ساعت 12

 

 

 

 

 

عصر

 

 

دکتر عدالت نور ساعت 15:30

دکتر جمالی ساعت 17

 

19/12 دکتر آریایی ساعت 18

دوشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

 

عصر

 

دکتر عدالت نور ساعت 15:30

دکتر جمالی ساعت 17

 

 

 

 

20/12 دکتر آریایی ساعت 18

سه شنبه

صبح

 

 

 

 

 

عصر

 

دکتر عدالت نور ساعت 15:30

دکتر جمالی ساعت 17

 

 

 

دکتر کیوانی راد ساعت 16

 

چهارشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عصر

دکتر خداپرست ساعت 16

دکتر عدالت نور ساعت 15:30

دکتر جمالی ساعت 17

دکتر کیوانی راد ساعت 16

1/12 دکتر آریایی ساعت 18

 

پنجشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عصر

دکتر خداپرست ساعت 16

 

 

 

 

 

دکتر کیوانی راد ساعت 16

2/12 دکتر آریایی ساعت 18

جمعه

صبح

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

 

نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
1088698 : کل بازدید 17 : بازدید امروز 0.81 : زمان بارگزاری صفحه 8164 : بازدید این صفحه 9 : بازدیدکنندگان آنلاين