آغاز فعالیت متخصص پزشکی قانونی در پلی کلینیک شماره یک دانشگاه

آغاز فعالیت متخصص پزشکی قانونی در پلی کلینیک شماره یک دانشگاه

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر سمنان، دکتر هانیه صبوری متخصص پزشکی قانونی فعالیت خود را در پلی کلینیک شماره یک دانشگاه آغاز کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر سمنان، دکتر هانیه صبوری متخصص پزشکی قانونی فعالیت خود را در پلی کلینیک شماره یک دانشگاه آغاز کرد.

لازم به ذکر است برنامه ویزیت دکتر صبوری دوشنبه ها ساعت 19 می باشد.

و نحوه رزرو نوبت:

1- از طریق سایت و اپلیکیشن کلینیک : http://nobat.semums.ac.ir/tcs

2- از طریق تلفن گویا 3103

 

لازم به ذکر است خدمات سرپایي تخصصي پزشکي قانوني در کلینیک به شرح زیر می باشد: 

1- تشخیص و درمان کلیه مسمومیت ها و اوردوزهای دارویی و مسمومیت با سایر مواد شیمیایی

2- تشخیص و درمان بیماران دچار سومصرف مواد مخدر، محرک و الکل 

3- تنظیم دوز داروهای مخدر در بیماران با سابقه اعتیاد یا بیمارانی که به علت دردهای مزمن وابسته به  این داروها هستند.

4- انجام مشاوره های رضایت و برایت آگاهانه در بیمارانی که کاندید اعمال جراحی و یا اقدامات تشخیصی  و درمانی پرخطر هستند.

 

آقای علی علی عسگر
تهیه کننده:

آقای علی علی عسگر

تصاویر

متخصص پزشکی قانونی متخصص پزشکی قانونی