برنامه پزشکان
 

 

آذر ماه 96

برنامه حضور پزشكان در كلينيك تخصصي شماره یک دامغان (رضایی)

ايام هفته

متخصص  مغز و اعصاب

ENT  گوش و حلق بینی

ارتوپدي

طب فيزيک

چشم پزشک

 

قلب و عروق

 

داخلی

شنبه

صبح

 

دکتر اعتمادی

ساعت 11 هفته اول و سوم

دکتر طاهریان

 ساعت 11 هفته دوم و چهارم

عصر

دکتر خداپرست ساعت 14

دکتر عدالت نور ساعت 16:30

4/9 دکتر آریایی ساعت 17:30

18/9 دکتر 17:30

25/9 دکتر عاملی ساعت 18

دکتر فتاح ساعت 17

دکتر ترابی ساعت 16

يکشنبه

صبح

 

دکتر اعتمادی

ساعت 11 هفته اول و سوم

دکتر طاهریان

 ساعت 11 هفته دوم و چهارم

عصر

 

دکتر خداپرست ساعت 14

دکتر عدالت نور ساعت 16:30

5/9 دکتر آریایی ساعت 17:30

19/9 دکتر آریایی ساعت 17:30

26/9 دکتر عاملی ساعت 18

12/9 دکتر غفارپور ساعت 17:30

دکتر فتاح ساعت 17

دکتر ترابی ساعت 16

دوشنبه

صبح

 

دکتر اعتمادی

 ساعت 11 هفته اول و سوم

دکتر طاهریان

 ساعت 11 هفته دوم و چهارم

عصر

دکتر خدا پرست ساعت 14

دکتر عدالت نور ساعت 16:30

20/9 دکتر آریایی ساعت 17:30

13/9 دکتر غفارپور ساعت 17:30

27/9 دکتر غفارپور ساعت 17:30

دکتر فتاح ساعت 17

دکتر ترابی ساعت 16

سه شنبه

صبح

 

دکتر اعتمادی

 ساعت 11 هفته اول و سوم

دکتر طاهریان

ساعت 11 هفته دوم و چهارم

عصر

دکتر خدا پرست ساعت 14

دکتر عدالت نور ساعت 16:30

دکتر مبصری ساعت 16

دکتر کیوانی راد ساعت 16

21/9 دکتر آریایی ساعت 17:30

28/9 دکتر عاملی ساعت 18

14/9 دکتر غفارپور ساعت 17:30

دکتر فتاح ساعت 17

دکتر ترابی ساعت 16

چهارشنبه

صبح

 

دکتر اعتمادی

 ساعت 11 هفته اول و سوم

دکتر طاهریان

 ساعت 11 هفته دوم و چهارم

عصر

دکتر عدالت نور ساعت 16:30

دکتر مبصری ساعت 16

دکتر کیوانی راد ساعت 16

1/9 دکتر آریایی ساعت 17:30

22/9 دکتر آریایی ساعت 17:30

8/9 دکتر عاملی ساعت 18

15/9 دکتر غفارپور ساعت 17:30

29/9 دکتر غفارپور ساعت 17:30

دکتر فتاح ساعت 17

دکتر ترابی ساعت 16

پنجشنبه

صبح

 

 

دکتر اعتمادی

 ساعت 11 هفته اول و سوم

دکتر طاهریان

 ساعت 11 هفته دوم و چهارم

عصر

دکتر عدالت نور ساعت 16:30

دکتر مبصری ساعت 16

دکتر کیوانی راد ساعت 16

2/9 دکتر آریایی ساعت 17:30

9/9 دکتر عاملی ساعت 18

23/9 دکتر عاملی ساعت 18

16/9 دکتر غفارپور ساعت 13

دکتر فتاح ساعت 17

 

 

 

 

 

آذر ماه 96

برنامه حضور پزشكان در كلينيك تخصصي شماره یک دامغان (رضایی)

ايام هفته

اطفال

زنان و زایمان

کليه و مجاري ادرار

(اورولوژي)

بیهوشی

 

اعصاب و روان

 

پوست

 

جراح (ساعت 18)

فوق تخصص ریه

شنبه

صبح

دکتر یوسفی ساعت 11

 

 

 

 

 

 

عصر

دکتر یوسفی ساعت  17

دکتررضایی طلب ساعت 16

 

دکتر عزیزی ساعت 17

دکترستایش ساعت 16:30

 

4/9 دکتر سلیمانی

11/9 دکتر سلیمانی

18/9 دکتر سلیمانی

25/9 دکتر سلیمانی

 

يکشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

عصر

دکتر یوسفی ساعت 17

دکتررضایی طلب ساعت 16

 

دکتر عباسی ساعت 17

دکترستایش ساعت 16:30

 

5/9 دکتر خاتمی

12/9 دکتر سلیمانی

19/2 دکتر سلیمانی

26/9 دکتر خاتمی

 

دوشنبه

صبح

دکتر یوسفی ساعت  10:30

 

 

 

 

 

 

 

عصر

دکتر یوسفی ساعت  17

دکتررضایی طلب ساعت 16

 

دکتر عزیزی ساعت 17

دکترستایش ساعت 16:30

 

6/9 دکتر محمدی

13/9 دکتر خاتمی

20/9 دکتر محمدی

27/9 دکتر خاتمی

 

سه شنبه

صبح

دکتر تاجبخش ساعت  8:30

 

 

 

 

 

 

عصر

دکتر یوسفی ساعت 17

 

دکتر عباسی ساعت 17

دکترستایش ساعت 16:30

 

7/9 دکتر محمدی

14/9 دکتر سلیمانی

21/9 دکتر محمدی

28/9 دکتر سلیمانی

 

چهارشنبه

صبح

 

 

 

دکتر علمایی ساعت  10

 

 

عصر

دکتر یوسفی ساعت17

 

 

 

دکتر علمایی ساعت   16

1/9 دکتر سلیمانی

8/9 دکتر محمدی

22/9 دکتر محمدی

29/9 دکتر خاتمی

 

پنجشنبه

صبح

دکتر یوسفی ساعت  10:30

 

 

 

دکتر علمایی ساعت   9

 

 

عصر

دکتر یوسفی ساعت 17

 

 

 

 

دکتر علمایی ساعت 15

2/9 دکتر خاتمی

9/9 دکتر محمدی

16/9 دکتر خاتمی

23/9 دکتر محمدی

30/9 دکتر سلیمانی

دکتر معماریان ساعت 15

 

 

نظرسنجی
کدام سیستم جهت اخذ نوبت برای شما مناسب تر است؟

نرم افزار موبایل
سایت
ربا ت تلگرام
تلفن گویا
کیوسک

680526 : کل بازدید 184 : بازدید امروز 0.28 : زمان بارگزاری صفحه 5015 : بازدید این صفحه 12 : بازدیدکنندگان آنلاين