برنامه پزشکان
 

 

تیر ماه 97

برنامه حضور پزشكان در كلينيك تخصصي دامغان (رضایی)

ایام هفته

متخصص  مغز و اعصاب

ENT  گوش و حلق بینی

ارتوپدي

طب فيزيک

 

چشم پزشک

 

قلب و عروق

 

شنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

 

عصر

دکتر خداپرست ساعت 14

دکتر عدالت نور ساعت 16:30

دکتر مبصری ساعت 17

 

2/4 دکتر آریایی ساعت 18

16/4 دکتر آریایی ساعت 18

30/4 دکتر آریایی ساعت 18

9/4 دکتر غفارپور ساعت 18

يکشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

 

عصر

 

دکتر خداپرست ساعت 8

دکتر عدالت نور ساعت 16:30

دکتر مبصری ساعت 17

 

3/4  دکتر آریایی ساعت 18

31/4 دکتر آریایی ساعت 18

17/4 دکتر غفارپور ساعت 10

دوشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

 

عصر

دکتر خدا پرست ساعت 8

دکتر عدالت نور ساعت 16:30

دکتر مبصری ساعت 17

 

 

 

 

4/4 دکتر آریایی ساعت 18

18/4 دکتر غفارپور ساعت 12

سه شنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

عصر

دکتر خدا پرست ساعت 8

دکتر عدالت نور ساعت 16:30

دکتر مبصری ساعت 17

 

 

 

دکتر کیوانی راد ساعت 16

5/4 دکتر آریایی ساعت 18

19/4 دکتر غفارپور 15

26/4 دکتر غفارپور ساعت 12:30

چهارشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

 

عصر

دکتر خدا پرست ساعت 8

دکتر عدالت نور ساعت 16:30

دکتر مبصری ساعت 17

 

 

 

دکتر کیوانی راد ساعت 16

6/4 دکتر آریایی ساعت 18

27/4 دکتر غفارپور ساعت 12:30

پنجشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

 

عصر

دکتر متین روحانی ساعت 17 هفته ی سوم

 

دکتر مبصری ساعت 17

 

 

 

دکتر کیوانی راد ساعت 16

14/4 دکتر آریایی ساعت 18

7/4 دکتر غفارپور ساعت 10

28/4 دکتر غفارپور ساعت 13

جمعه

صبح

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

 

تیر ماه 97

برنامه حضور پزشكان در كلينيك تخصصي دامغان (رضایی)

ایام هفته

داخلی

اطفال

 

زنان و زایمان

کليه و مجاري ادرار

(اورولوژي)

بیهوشی

شنبه

صبح

دکتر طاهریان ساعت 11 هفته دوم و چهارم

دکتر اعتمادی ساعت 11 هفته اول و سوم

دکتر یوسفی ساعت 11

 

 

 

عصر

دکتر فتاح ساعت 16:30

دکتر ترابی ساعت 16

دکتر یوسفی ساعت  16:30

 

 

 

 

 

دکتررضایی طلب ساعت 15

 

 

يکشنبه

صبح

دکتر طاهریان ساعت 11 هفته دوم و چهارم

دکتر اعتمادی ساعت 11 هفته اول و سوم

 

 

 

 

عصر

دکتر فتاح ساعت 16:30

دکتر ترابی ساعت 16

دکتر یوسفی ساعت  16:30

 

 

 

 

 

دکتررضایی طلب ساعت 15

 

دکتر عزیزی ساعت 17

دوشنبه

صبح

دکتر طاهریان ساعت 11 هفته دوم و چهارم

دکتر اعتمادی ساعت 11 هفته اول و سوم

دکتر یوسفی ساعت  10:30

 

 

 

 

عصر

دکتر فتاح ساعت 16:30

دکتر ترابی ساعت 16

دکتر یوسفی ساعت  16:30

 

 

 

 

 

دکتررضایی طلب ساعت 15

 

 

سه شنبه

صبح

دکتر طاهریان ساعت 11 هفته دوم و چهارم

دکتر اعتمادی ساعت 11 هفته اول و سوم

 

 

 

 

عصر

دکتر فتاح ساعت 16:30

دکتر ترابی ساعت 16

دکتر یوسفی ساعت  16:30

 

 

 

 

 

 

 

دکتر عباسی ساعت 17

چهارشنبه

صبح

دکتر طاهریان ساعت 11 هفته دوم و چهارم

دکتر اعتمادی ساعت 11 هفته اول و سوم

 

 

 

 

عصر

دکتر فتاح ساعت 16:30

دکتر ترابی ساعت 16

دکتر یوسفی ساعت  16:30

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

صبح

دکتر طاهریان ساعت 11 هفته دوم و چهارم

دکتر اعتمادی ساعت 11 هفته اول و سوم

دکتر یوسفی ساعت  10:30

 

 

 

عصر

دکتر فتاح ساعت 16:30

دکتر یوسفی ساعت  16:30

 

 

 

 

 

 

 

دکتر نیکسان ساعت 17

جمعه

صبح

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

 

 

 

تیر ماه 97

برنامه حضور پزشكان در كلينيك تخصصي دامغان (رضایی)

ایام هفته

روماتولوژی

اعصاب و روان

پوست

 

جراح (ساعت 16:30)

فوق تخصص ریه

شنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

 

عصر

 

دکترستایش ساعت 16:30

 

2/4 دکتر سلیمانی

16/4 دکتر سلیمانی

30/4 دکتر سلیمانی

9/4 دکتر خاتمی

23/4 دکتر محمدی

 

يکشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

 

عصر

 

دکترستایش ساعت 16:30

 

3/4 دکتر سلیمانی

17/4 دکتر سلیمانی

31/4 دکتر سلیمانی

10/4 دکتر خاتمی

24/4 دکتر محمدی

 

دوشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

عصر

 

دکترستایش ساعت 16:30

 

4/4 دکتر خاتمی

11/4 دکتر محمدی

25/4 دکتر محمدی

 

سه شنبه

صبح

 

 

 

دکتر علمایی ساعت  10

 

 

عصر

 

دکترستایش ساعت 16:30

دکتر علمایی ساعت   16

5/4 دکتر سلیمانی

19/4 دکتر خاتمی

12/4 دکتر محمدی

26/4 دکتر محمدی

 

چهارشنبه

صبح

 

 

 

 

دکتر علمایی ساعت  10

 

 

عصر

 

دکترستایش ساعت 16:30

دکتر علمایی ساعت   16

6/4 دکتر خاتمی

20/4 دکتر خاتمی

13/4 دکتر محمدی

27/4 دکتر محمدی

 

پنجشنبه

صبح

 

 

 

دکتر علمایی ساعت   9

 

 

عصر

 

 

دکتر علمایی ساعت 15

7/4 دکتر سلیمانی

21/4 دکتر خاتمی

28/4 دکتر خاتمی

دکتر معماریان ساعت 15

جمعه

صبح

دکتر رستمیان ساعت 8

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

نظرسنجی
کدام سیستم جهت اخذ نوبت برای شما مناسب تر است؟

نرم افزار موبایل
سایت
ربا ت تلگرام
تلفن گویا
کیوسک

876291 : کل بازدید 672 : بازدید امروز 0.34 : زمان بارگزاری صفحه 6517 : بازدید این صفحه 3 : بازدیدکنندگان آنلاين