برنامه پزشکان
 

بهمن ماه 96

برنامه حضور پزشكان در كلينيك تخصصي شماره یک دامغان (رضایی)

ايام هفته

متخصص  مغز و اعصاب

ENT  گوش و حلق بینی

ارتوپدي

طب فيزيک

چشم پزشک

 

قلب و عروق

 

داخلی

شنبه

صبح

       

28/11 دکتر غفارپور ساعت 12

دکتر اعتمادی ساعت

11 هفته اول و سوم

دکتر طاهریان ساعت

11 هفته دوم و چهارم

عصر

دکتر متین روحانی ساعت 16

دکتر عدالت نور ساعت 16:30

دکتر مبصری ساعت 16

 

7/11 دکتر غفارپور ساعت 17:30

دکتر فتاح ساعت 17

دکتر ترابی ساعت 16

يکشنبه

صبح

       

 

دکتر اعتمادی ساعت 11

هفته اول و سوم

دکتر طاهریان ساعت 11

 هفته دوم و چهارم

عصر

 

دکتر خداپرست ساعت 14

دکتر عدالت نور ساعت 16:30

دکتر مبصری ساعت 16

 

8/11 دکتر غفارپور ساعت 13

دکتر فتاح ساعت 17

دکتر ترابی ساعت 16

دوشنبه

صبح

       

 

دکتر اعتمادی ساعت 11

 هفته اول و سوم

دکتر طاهریان ساعت 11

 هفته دوم و چهارم

عصر

دکتر خدا پرست ساعت 14

دکتر عدالت نور ساعت 16:30

دکتر مبصری ساعت 16

 

9/11 دکتر غفارپور ساعت 17:30

دکتر فتاح ساعت 17

دکتر ترابی ساعت 16

سه شنبه

صبح

       

 

دکتر اعتمادی ساعت 11

 هفته اول و سوم

دکتر طاهریان ساعت 11

 هفته دوم و چهارم

عصر

دکتر خدا پرست ساعت 14

دکتر عدالت نور ساعت 16:30

دکتر مبصری ساعت 16

دکتر کیوانی راد ساعت 16

 

دکتر فتاح ساعت 17

دکتر ترابی ساعت 16

چهارشنبه

صبح

       

 

دکتر اعتمادی ساعت 11

هفته اول و سوم

دکتر طاهریان ساعت

11 هفته دوم و چهارم

عصر

 

دکتر عدالت نور ساعت 16:30

دکتر مبصری ساعت 16

دکتر کیوانی راد ساعت 16

25/11 دکتر غفارپور ساعت 17:30

دکتر فتاح ساعت 17

دکتر ترابی ساعت 16

پنجشنبه

صبح

     

 

 

دکتر اعتمادی ساعت 11

 هفته اول و سوم

دکتر طاهریان ساعت 11

 هفته دوم و چهارم

عصر

   

دکتر مبصری ساعت 16

دکتر کیوانی راد ساعت 16

26/11 دکتر غفارپور ساعت 12

دکتر فتاح ساعت 17

 

 

 

 

بهمن ماه 96

برنامه حضور پزشكان در كلينيك تخصصي شماره یک دامغان (رضایی)

ايام هفته

اطفال

زنان و زایمان

عفونی

کليه و مجاري ادرار

(اورولوژي)

بیهوشی

 

اعصاب و روان

 

پوست

 

جراح (ساعت 18)

فوق تخصص ریه

شنبه

صبح

دکتر یوسفی ساعت 11

 

 

 

 

 

 

 

 

عصر

دکتر یوسفی ساعت  17

دکتر غلامی هفته ی دوم و چهارم ساعت 16

دمتر برزین هفته ی اول و سوم ساعت 16

دکتررضایی طلب ساعت 16

 

دکتر عزیزی ساعت 17

دکتر عزیزی ساعت 17

دکترستایش ساعت 16:30

 

دکتر سلیمانی 21/11

دکتر سلیمانی 28/11

دکتر محمدی 7/11

 

يکشنبه

صبح

   

 

 

 

 

 

 

 

عصر

دکتر یوسفی ساعت 17

دکتر غلامی هفته ی دوم و چهارم ساعت 16

دکتر برزین هفته ی اول و سوم ساعت 16

دکتررضایی طلب ساعت 16

 

دکتر عباسی ساعت 17

دکتر عباسی ساعت 17

دکترستایش ساعت 16:30

 

دکتر خاتمی 1/11

دکتر خاتمی 29/11

دکتر محمدی 8/11

 

دوشنبه

صبح

دکتر یوسفی ساعت  10:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عصر

دکتر یوسفی ساعت  17

دکتر غلامی هفته ی دوم و چهارم ساعت 16

دمتر برزین هفته ی اول و سوم ساعت 16

دکتررضایی طلب ساعت 16

 

دکتر عزیزی ساعت 17

دکتر عزیزی ساعت 17

دکترستایش ساعت 16:30

 

دکتر خاتمی 23/11

دکتر سلیمانی 2/11

دکتر سلیمانی 30/11

دکتر محمدی 9/11

دکتر محمدی16/11

 

سه شنبه

صبح

دکتر تاجبخش ساعت  8:30

 

 

 

 

 

 

 

 

عصر

دکتر یوسفی ساعت 17

دکتر غلامی هفته ی دوم و چهارم ساعت 16

دمتر برزین هفته ی اول و سوم ساعت 16

 

دکتر عباسی ساعت 17

دکتر عباسی ساعت 17

دکترستایش ساعت 16:30

 

دکتر خاتمی 3/11

دکتر خاتمی 10/11

دکتر سلیمانی 24/11

دکتر محمدی 17/11

 

چهارشنبه

صبح

   

 

 

 

 

دکتر علمایی ساعت  10

 

 

عصر

دکتر یوسفی ساعت17

دکتر غلامی هفته ی دوم و چهارم ساعت 16

دمتر برزین هفته ی اول و سوم ساعت 16

 

 

 

 

دکتر علمایی ساعت   16

دکتر خاتمی 4/11

دکتر خاتمی 25/11

دکتر محمدی 18/11

 

پنجشنبه

صبح

دکتر یوسفی ساعت  10:30

 

 

 

 

 

دکتر علمایی ساعت   9

 

 

عصر

دکتر یوسفی ساعت 17

 

 

 

دکتر نیکسان ساعت 17

 

دکتر نیکسان ساعت 17

 

دکتر علمایی ساعت 15

دکتر خاتمی 26/11

دکتر سلیمانی 12/11

دکتر محمدی 5/11

دکتر محمدی 19/11

دکتر معماریان ساعت 15


    

 

بهمن ماه 96

برنامه حضور پزشكان در كلينيك تخصصي شماره یک دامغان (رضایی)

ايام هفته

عفونی

کليه و مجاري ادرار

(اورولوژي)

بیهوشی

اعصاب و روان

پوست

 

جراح (ساعت 18)

فوق تخصص ریه

 

شنبه

صبح

 

 

           

عصر

 

دکتررضایی طلب ساعت 16

 

دکتر عزیزی ساعت 17

دکترستایش ساعت 16:30

 

دکتر سلیمانی 21/11

دکتر سلیمانی 28/11

دکتر محمدی 7/11

   

يکشنبه

صبح

 

 

           

عصر

 

دکتررضایی طلب ساعت 16

 

دکتر عباسی ساعت 17

دکترستایش ساعت 16:30

 

دکتر خاتمی 1/11

دکتر خاتمی 29/11

دکتر محمدی 8/11

   

دوشنبه

صبح

 

 

 

 

       

عصر

دکتر یزدانی ساعت 16

دکتررضایی طلب ساعت 16

 

دکتر عزیزی ساعت 17

دکترستایش ساعت 16:30

 

دکتر خاتمی 23/11

دکتر سلیمانی 2/11

دکتر سلیمانی 30/11

دکتر محمدی 9/11

دکتر محمدی16/11

   

سه شنبه

صبح

 

 

           

عصر

دکتر یزدانی ساعت 16

 

دکتر عباسی ساعت 17

دکترستایش ساعت 16:30

 

دکتر خاتمی 3/11

دکتر خاتمی 10/11

دکتر سلیمانی 24/11

دکتر محمدی 17/11

   

چهارشنبه

صبح

 

 

   

دکتر علمایی ساعت  10

     

عصر

 

 

   

دکتر علمایی ساعت   16

دکتر خاتمی 4/11

دکتر خاتمی 25/11

دکتر محمدی 18/11

   

پنجشنبه

صبح

 

 

   

دکتر علمایی ساعت   9

     

عصر

 

 

 

دکتر نیکسان ساعت 17

 

دکتر علمایی ساعت 15

دکتر خاتمی 26/11

دکتر سلیمانی 12/11

دکتر محمدی 5/11

دکتر محمدی 19/11

دکتر معماریان ساعت 15

 

 

نظرسنجی
کدام سیستم جهت اخذ نوبت برای شما مناسب تر است؟

نرم افزار موبایل
سایت
ربا ت تلگرام
تلفن گویا
کیوسک

768364 : کل بازدید 129 : بازدید امروز 0.26 : زمان بارگزاری صفحه 5849 : بازدید این صفحه 2 : بازدیدکنندگان آنلاين