برنامه پزشکان
 

شهریور ماه 97

برنامه حضور پزشكان در كلينيك تخصصي دامغان (رضایی)

ایام هفته

روماتولوژی

اعصاب و روان

پوست

 

جراح (ساعت 18)

فوق تخصص ریه

شنبه

صبح

 

 

 

دکترستایش ساعت 10:30

 

 

 

عصر

 

 

 

3/6 دکتر سلیمانی

17/6 دکتر سلیمانی

24/6 دکتر سلیمانی

10/6 دکتر محمدی

 

يکشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

 

عصر

 

دکترستایش ساعت 16:30

 

18/6 دکتر سلیمانی

4/6 دکتر خاتمی

25/6 دکتر خاتمی

11/6 دکتر محمدی

 

دوشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

عصر

 

دکترستایش ساعت 16:30

 

5/6 دکتر خاتمی

19/6 دکتر خاتمی

26/6 دکتر خاتمی

12/6 دکتر محمدی

 

سه شنبه

صبح

 

 

 

دکتر علمایی ساعت  10

 

 

عصر

 

دکترستایش ساعت 16:30

دکتر علمایی ساعت   16

20/6 دکتر سلیمانی

6/6 دکتر خاتمی

13/6 دکتر خاتمی

27/6 دکتر محمدی

 

چهارشنبه

صبح

 

 

 

دکتر علمایی ساعت  10

 

 

عصر

 

دکترستایش ساعت 16:30

دکتر علمایی ساعت   16

21/6 دکتر سلیمانی

7/6 دکتر محمدی

14/6 دکتر خاتمی

 

پنجشنبه

صبح

 

 

 

دکتر علمایی ساعت   9

 

 

عصر

 

 

دکتر علمایی ساعت 15

1/6 دکتر سلیمانی

22/6 دکتر سلیمانی

15/6 دکتر خاتمی

دکتر معماریان ساعت 15

جمعه

صبح

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهریور ماه 97

برنامه حضور پزشكان در كلينيك تخصصي دامغان (رضایی)

ایام هفته

داخلی

اطفال

 

زنان و زایمان

کليه و مجاري ادرار

(اورولوژي)

بیهوشی

شنبه

صبح

دکتر طاهریان ساعت 11 هفته دوم و چهارم

دکتر اعتمادی ساعت 11 هفته اول و سوم

دکتر یوسفی ساعت 12

 

 

 

عصر

دکتر فتاح ساعت 17

دکتر ترابی ساعت 16:30

دکتر یوسفی ساعت  17:30

 

 

 

 

 

دکتررضایی طلب ساعت 16

 

 

يکشنبه

صبح

دکتر طاهریان ساعت 11 هفته دوم و چهارم

دکتر اعتمادی ساعت 11 هفته اول و سوم

 

 

 

 

عصر

دکتر فتاح ساعت 17

دکتر ترابی ساعت 16:30

دکتر یوسفی ساعت  17:30

 

 

 

 

 

دکتررضایی طلب ساعت 16

 

دکتر عزیزی ساعت 17

دوشنبه

صبح

دکتر طاهریان ساعت 11 هفته دوم و چهارم

دکتر اعتمادی ساعت 11 هفته اول و سوم

دکتر یوسفی ساعت  12

 

 

 

 

عصر

دکتر فتاح ساعت 17

دکتر ترابی ساعت 16:30

دکتر یوسفی ساعت  17:30

 

 

 

 

 

دکتررضایی طلب ساعت 17

 

 

سه شنبه

صبح

دکتر طاهریان ساعت 11 هفته دوم و چهارم

دکتر اعتمادی ساعت 11 هفته اول و سوم

 

 

 

 

عصر

دکتر فتاح ساعت 17

دکتر ترابی ساعت 16:30

دکتر یوسفی ساعت  17:30

 

 

 

 

 

 

 

دکتر عباسی ساعت 17

چهارشنبه

صبح

دکتر طاهریان ساعت 11 هفته دوم و چهارم

دکتر اعتمادی ساعت 11 هفته اول و سوم

 

 

 

 

عصر

دکتر فتاح ساعت 17

دکتر ترابی ساعت 16:30

دکتر یوسفی ساعت  17:30

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

صبح

دکتر طاهریان ساعت 11 هفته دوم و چهارم

دکتر اعتمادی ساعت 11 هفته اول و سوم

دکتر یوسفی ساعت  12

 

 

 

عصر

دکتر فتاح ساعت 17

دکتر یوسفی ساعت  17:30

 

 

 

 

 

 

 

 

جمعه

صبح

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهریور ماه 97

برنامه حضور پزشكان در كلينيك تخصصي دامغان (رضایی)

ایام هفته

متخصص  مغز و اعصاب

ENT گوش و حلق بینی

ارتوپدي

طب فيزيک

 

چشم پزشک

 

قلب و عروق

 

شنبه

صبح

 

 

دکتر مبصری ساعت 10

 

 

 

 

عصر

دکتر خداپرست ساعت 14

دکتر عدالت نور ساعت 16:30

دکتر مبصری ساعت 18

 

3/6 دکتر آریایی ساعت 18

17/6 دکتر آریایی ساعت 18

31/6 دکتر آریایی ساعت 18

يکشنبه

صبح

 

 

دکتر مبصری ساعت 10

 

 

 

 

عصر

 

دکتر خداپرست ساعت 8

دکتر عدالت نور ساعت 16:30

دکتر مبصری ساعت 18

 

 

4/6 دکتر آریایی ساعت 18

18/6 دکتر آریایی ساعت 18

 

دوشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

عصر

دکتر خدا پرست ساعت 8

دکتر عدالت نور ساعت 16:30

دکتر مبصری ساعت 18

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

 

عصر

دکتر خدا پرست ساعت 8

دکتر عدالت نور ساعت 16:30

دکتر مبصری ساعت 18

 

 

 

دکتر کیوانی راد ساعت 16

13/6 دکتر آریایی ساعت 18

چهارشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عصر

دکتر خدا پرست ساعت 8

دکتر عدالت نور ساعت 16:30

دکتر مبصری ساعت 18

دکتر کیوانی راد ساعت 16

 

14/6 دکتر آریایی ساعت 18

 

 

پنجشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عصر

دکتر متین روحانی ساعت 17 هفته ی سوم

 

دکتر مبصری ساعت 18

 

 

 

دکتر کیوانی راد ساعت 16

 

1/6 دکتر آریایی ساعت 18

15/6 دکتر آریایی ساعت 18

جمعه

صبح

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

 

 

نظرسنجی
کدام سیستم جهت اخذ نوبت برای شما مناسب تر است؟

نرم افزار موبایل
سایت اینترنتی
تلفن گویا
کیوسک

921935 : کل بازدید 146 : بازدید امروز 0.33 : زمان بارگزاری صفحه 6927 : بازدید این صفحه 19 : بازدیدکنندگان آنلاين