برنامه پزشکان
 

آبان ماه 97

برنامه حضور پزشكان در كلينيك تخصصي دامغان (رضایی)

ایام هفته

روماتولوژی

اعصاب و روان

پوست

 

جراح (ساعت 18)

فوق تخصص ریه

شنبه

صبح

 

 

 

دکترستایش ساعت 10:30

 

 

 

عصر

 

 

 

12/8 دکتر خاتمی

19/8 دکتر خاتمی

5/8 دکتر محمدی

 

يکشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

 

عصر

 

دکترستایش ساعت 16:30

 

13/8 دکتر سلیمانی

20/8 دکتر سلیمانی

27/8 دکتر سلیمانی

6/8 دکتر محمدی

 

دوشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

عصر

 

 

دکترستایش ساعت 16:30

 

 

 

 

21/8 دکتر خاتمی

28/8 دکتر خاتمی

7/8 دکتر محمدی

14/8 دکتر محمدی

 

 

 

 

سه شنبه

صبح

 

 

 

دکتر علمایی ساعت  10

 

 

عصر

 

دکترستایش ساعت 16:30

دکتر علمایی ساعت   16

1/8 دکتر خاتمی

22/8 دکتر سلیمانی

29/8 دکتر سلیمانی

15/8دکتر محمدی

 

چهارشنبه

صبح

 

 

 

دکتر علمایی ساعت  10

 

 

عصر

 

دکترستایش ساعت 16:30

دکتر علمایی ساعت   16

23/8 دکتر خاتمی

30/8 دکتر خاتمی

2/8 دکتر سلیمانی

9/8 دکتر محمدی

 

پنجشنبه

صبح

 

 

 

دکتر علمایی ساعت   9

 

 

عصر

 

 

دکتر علمایی ساعت 15

10/8 دکتر خاتمی

3/8 دکتر سلیمانی

24/8 دکتر سلیمانی

 

جمعه

صبح

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

دکتر معماریان 13

 

 

 

 

آبان ماه 97

برنامه حضور پزشكان در كلينيك تخصصي دامغان (رضایی)

ایام هفته

داخلی

اطفال

 

زنان و زایمان

کليه و مجاري ادرار

(اورولوژي)

بیهوشی

شنبه

صبح

دکتر طاهریان ساعت 11 هفته دوم و چهارم

دکتر اعتمادی ساعت 11 هفته اول و سوم

دکتر یوسفی ساعت 12

 

 

 

عصر

دکتر فتاح ساعت 17

دکتر ترابی ساعت 16:30

دکتر یوسفی ساعت  17:30

 

 

 

 

 

دکتررضایی طلب ساعت 16

 

 

يکشنبه

صبح

دکتر طاهریان ساعت 11 هفته دوم و چهارم

دکتر اعتمادی ساعت 11 هفته اول و سوم

 

 

 

 

عصر

دکتر فتاح ساعت 17

دکتر ترابی ساعت 16:30

دکتر یوسفی ساعت  17:30

 

 

 

 

 

دکتررضایی طلب ساعت 16

 

دکتر عزیزی ساعت 17

دوشنبه

صبح

دکتر طاهریان ساعت 11 هفته دوم و چهارم

دکتر اعتمادی ساعت 11 هفته اول و سوم

دکتر یوسفی ساعت  12

 

 

 

 

عصر

دکتر فتاح ساعت 17

دکتر ترابی ساعت 16:30

دکتر یوسفی ساعت  17:30

 

 

 

 

 

دکتررضایی طلب ساعت 17

 

 

سه شنبه

صبح

دکتر طاهریان ساعت 11 هفته دوم و چهارم

دکتر اعتمادی ساعت 11 هفته اول و سوم

 

 

 

 

عصر

دکتر فتاح ساعت 17

دکتر ترابی ساعت 16:30

دکتر یوسفی ساعت  17:30

 

 

 

 

 

 

 

دکتر عباسی ساعت 17

چهارشنبه

صبح

دکتر طاهریان ساعت 11 هفته دوم و چهارم

دکتر اعتمادی ساعت 11 هفته اول و سوم

 

 

 

 

عصر

دکتر فتاح ساعت 17

دکتر ترابی ساعت 16:30

دکتر یوسفی ساعت  17:30

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

صبح

دکتر طاهریان ساعت 11 هفته دوم و چهارم

دکتر اعتمادی ساعت 11 هفته اول و سوم

دکتر یوسفی ساعت  12

 

 

 

عصر

دکتر فتاح ساعت 17

دکتر یوسفی ساعت  17:30

 

 

 

 

 

 

 

 

جمعه

صبح

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

 

 

 

آبان ماه 97

برنامه حضور پزشكان در كلينيك تخصصي دامغان (رضایی)

ایام هفته

متخصص  مغز و اعصاب

ENT  گوش و حلق بینی

ارتوپدي

طب فيزيک

 

چشم پزشک

 

قلب و عروق

 

شنبه

صبح

 

 

دکتر مبصری ساعت 10

 

 

 

عصر

دکتر خداپرست ساعت 16

دکتر عدالت نور ساعت 16:30

دکتر مبصری ساعت 18

 

5/8 دکتر آریایی ساعت 18

يکشنبه

صبح

 

 

دکتر مبصری ساعت 10

 

 

 

 

عصر

 

دکتر خداپرست ساعت 16

دکتر عدالت نور ساعت 16:30

دکتر مبصری ساعت 18

 

6/8 دکتر عاملی ساعت 18:30

20/8 دکتر عاملی ساعت 18:30

 

دوشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

عصر

دکتر خداپرست ساعت 16

دکتر عدالت نور ساعت 16:30

دکتر مبصری ساعت 18

 

 

 

 

7/8 دکتر عاملی ساعت 18:30

21/8 دکتر عاملی ساعت 18:30

سه شنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

 

عصر

دکتر خداپرست ساعت 16

دکتر عدالت نور ساعت 16:30

دکتر مبصری ساعت 18

 

 

 

دکتر کیوانی راد ساعت 16

22/8 دکتر عاملی ساعت 18:30

1/8 دکتر آریایی ساعت 18

چهارشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عصر

دکتر خداپرست ساعت 16

دکتر عدالت نور ساعت 16:30

دکتر مبصری ساعت 18

دکتر کیوانی راد ساعت 16

9/8 دکتر عاملی ساعت 18:30

23/8 دکتر عاملی ساعت 18:30

2/8 دکتر آریایی ساعت 18

 

پنجشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عصر

دکتر خداپرست ساعت 16

 

دکتر مبصری ساعت 18

 

 

 

دکتر کیوانی راد ساعت 16

24/8 دکتر عاملی ساعت 18:30

10/8 دکتر غفارپور 11:15

3/8 دکتر آریایی ساعت 18

جمعه

صبح

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

 

نظرسنجی
کدام سیستم جهت اخذ نوبت برای شما مناسب تر است؟

نرم افزار موبایل
سایت اینترنتی
تلفن گویا
کیوسک

978680 : کل بازدید 28 : بازدید امروز 0.38 : زمان بارگزاری صفحه 7368 : بازدید این صفحه 21 : بازدیدکنندگان آنلاين