برنامه پزشکان
 

آبان ماه 96

برنامه حضور پزشكان در كلينيك تخصصی گرمسار

 

 

ايام هفته

متخصص مغز و اعصاب

کلیه
و مجاری ادرار

(اورولوژي)

ارتوپدی

 

اطفال

 

اعصاب و روان

جراحی عمومی

شنبه

                      صبح 

-

دکتر علی نژاد

 -

دکتر اکبر زاده 

 -

عصر

دکتر سعیدی نیا

دکتر علی نژاد

 

دکتر امیریان

 دکتر رحمانی

-

يكشنبه

صبح

-

دکتر علی نژاد

 

-

 دکتر اکبرزاده

 -

دکتر معین آرا

عصر

دکتر ابراهیمی

دکتر علی نژاد

 

دکتر امیریان 

 

 دکتر اکبرزاده

دکتر شاه حسینی

-

دوشنبه

صبح

-

دکتر علی نژاد

 

 

دکتر درخشنده

-

دکتر تات

 

عصر

دکتر ابراهیمی

 

دکتر علی نژاد

 

دکتر امیریان 

 

-

دکتر شاه حسینی

 

-

سه شنبه

صبح

-

 -

دکتر درخشنده

-

عصر

دکتر ابراهیمی

 

 -

دکتر امیریان

دکتر درخشنده

دکتر شاه حسینی

-

چهارشنبه

صبح

-

 -

 دکتر درخشنده 

-

دکتر فلاح

عصر

دکتر ابراهیمی

 

دکتر امیریان 

 

دکتر درخشنده 

-

پنجشنبه

صبح

 -

 -

دکتر رحمانی

عصر

-

 -

   -   

 -

-

 
 
 

برنامه حضور پزشكان در كلينيك تخصصي  بیمارستان معتمدی گرمسار

 

ايام هفته

متخصص داخلی

قلب و عروق

پوست و مو

 

زنان و زایمان

 

گوش و حلق و بینی

روانپزشک 

شنبه

صبح

دکتر منتهایی

دکتر طاهریان

 -

آنکال

-

عصر

آنکال

 

-

 

 -

آنکال

 -

 -

يكشنبه

صبح

دکتر کمالی

دکتر طاهریان

دکتر میبدی آقایی

دکتر حسین نژاد 

 -

عصر

 

دکتر کمالی

 

-

 

آنکال

دوشنبه

صبح

دکتر شریف عسگری

دکتر محرابی پری

 -

آنکال

 دکتر حسین نژاد

 -

عصر

 

 آنکال

 -

آنکال

سه شنبه

صبح

دکتر حاتمی

دکتر محرابی

-

دکتر علیزاده

 -

عصر

دکتر حاتمی

-

 -

آنکال

 -

دکتر احدی

چهارشنبه

صبح

دکتر اکبری

دکتر مکی نژاد

دکتر سلیمانی

-

 دکتر باغبانیان

 دکتر احدی

عصر

دکتر اکبری

دکتر مکی نژاد

 -

 -

 -

 

پنج شنبه

صبح

آنکال

-

-

دکتر باغبانیان

              عصر                آنکال

-

               -

        - 

            -
 
 
برنامه حضور پزشكان در كلينيك تخصصي بیمارستان معتمدی گرمسار
 
 

ايام هفته

عفونی

چشم

جراح مغز و اعصاب

 

اکو قلب و تست ورزش 

 

          بیهوشی

گوارش 

شنبه

صبح

 -

دکتر جمشیدی

دکتر طاهریان

 دکتر طالبی

 دکتر حیدرنژاد

عصر

 -

دکتر جمشیدی

دکتر سعیدی نیا

 -

 -

 دکتر حیدرنژاد

يكشنبه

صبح

 -

       

دکترجمشیدی

 

-

 دکتر طاهریان

دکتر طالبی

دکتر حیدرنژاد

عصر

 -

دکتر جمشیدی

دکتر سعیدی نیا

 -

 -

دکتر حیدرنژاد

دوشنبه

صبح

دکتر شاه حسینی

-

               - - دکتر برنجیان

 -

عصر

-

-

            -

سه شنبه

صبح

دکتر شاه حسینی

 

-

 

                -             - دکتر برنجیان

دکتر حیدرنژاد

عصر

-

-

 -

دکتر حیدرنژاد

چهارشنبه

صبح

 -

 

-

 

-

دکتر محرابی- دکتر مکی نژاد 

 آنکال

دکتر حیدرنژاد

عصر

- -

-

دکتر حیدرنژاد

پنجشنبه

صبح

 -

          -

 -

 -

آنکال 

عصر

 -

 -

 -

 
 
 
 
 
 
  
 

 

نظرسنجی
کدام سیستم جهت اخذ نوبت برای شما مناسب تر است؟

نرم افزار موبایل
سایت اینترنتی
تلفن گویا
کیوسک

1004914 : کل بازدید 479 : بازدید امروز 0.53 : زمان بارگزاری صفحه 6301 : بازدید این صفحه 20 : بازدیدکنندگان آنلاين