برنامه پزشکان
 

مهر ماه 97

برنامه حضور پزشكان در كلينيك تخصصي دامغان (رضایی)

ایام هفته

روماتولوژی

اعصاب و روان

پوست

 

جراح (ساعت 18)

فوق تخصص ریه

شنبه

صبح

 

 

 

دکترستایش ساعت 10:30

 

 

 

عصر

 

 

 

28/7 دکتر خاتمی

7/7 دکتر سلیمانی

21/7 دکتر محمدی

 

يکشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

 

عصر

 

دکترستایش ساعت 16:30

 

1/7 دکتر خاتمی

14/7 دکتر خاتمی

29/7 دکتر سلیمانی

22/7 دکتر محمدی

 

دوشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

عصر

 

 

دکترستایش ساعت 16:30

 

 

 

 

2/7 دکتر خاتمی

15/7 دکتر خاتمی

23/7 دکتر خاتمی

30/7 دکتر خاتمی

16/7 دکتر سلیمانی

9/7 دکتر محمدی

 

 

 

 

سه شنبه

صبح

 

 

 

دکتر علمایی ساعت  10

 

 

عصر

 

دکترستایش ساعت 16:30

دکتر علمایی ساعت   16

24/7 دکتر خاتمی

3/7 دکتر سلیمانی

10/7 دکتر محمدی

 

چهارشنبه

صبح

 

 

 

دکتر علمایی ساعت  10

 

 

عصر

 

دکترستایش ساعت 16:30

دکتر علمایی ساعت   16

4/7 دکتر سلیمانی

24/7 دکتر سلیمانی

11/7 دکتر محمدی

18/7 دکتر محمدی

 

پنجشنبه

صبح

 

 

 

دکتر علمایی ساعت   9

 

 

عصر

 

 

دکتر علمایی ساعت 15

5/7 دکتر خاتمی

12/7 دکتر محمدی

19/7 دکتر محمدی

 

جمعه

صبح

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

26/7 دکتر سلیمانی

دکتر معماریان 13

 

 

 

 

مهر ماه 97

برنامه حضور پزشكان در كلينيك تخصصي دامغان (رضایی)

ایام هفته

داخلی

اطفال

 

زنان و زایمان

کليه و مجاري ادرار

(اورولوژي)

بیهوشی

شنبه

صبح

دکتر طاهریان ساعت 11 هفته دوم و چهارم

دکتر اعتمادی ساعت 11 هفته اول و سوم

دکتر یوسفی ساعت 12

 

 

 

عصر

دکتر فتاح ساعت 17

دکتر ترابی ساعت 16:30

دکتر یوسفی ساعت  17:30

 

 

 

 

 

دکتررضایی طلب ساعت 16

 

 

يکشنبه

صبح

دکتر طاهریان ساعت 11 هفته دوم و چهارم

دکتر اعتمادی ساعت 11 هفته اول و سوم

 

 

 

 

عصر

دکتر فتاح ساعت 17

دکتر ترابی ساعت 16:30

دکتر یوسفی ساعت  17:30

 

 

 

 

 

دکتررضایی طلب ساعت 16

 

دکتر عزیزی ساعت 17

دوشنبه

صبح

دکتر طاهریان ساعت 11 هفته دوم و چهارم

دکتر اعتمادی ساعت 11 هفته اول و سوم

دکتر یوسفی ساعت  12

 

 

 

 

عصر

دکتر فتاح ساعت 17

دکتر ترابی ساعت 16:30

دکتر یوسفی ساعت  17:30

 

 

 

 

 

دکتررضایی طلب ساعت 17

 

 

سه شنبه

صبح

دکتر طاهریان ساعت 11 هفته دوم و چهارم

دکتر اعتمادی ساعت 11 هفته اول و سوم

 

 

 

 

عصر

دکتر فتاح ساعت 17

دکتر ترابی ساعت 16:30

دکتر یوسفی ساعت  17:30

 

 

 

 

 

 

 

دکتر عباسی ساعت 17

چهارشنبه

صبح

دکتر طاهریان ساعت 11 هفته دوم و چهارم

دکتر اعتمادی ساعت 11 هفته اول و سوم

 

 

 

 

عصر

دکتر فتاح ساعت 17

دکتر ترابی ساعت 16:30

دکتر یوسفی ساعت  17:30

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

صبح

دکتر طاهریان ساعت 11 هفته دوم و چهارم

دکتر اعتمادی ساعت 11 هفته اول و سوم

دکتر یوسفی ساعت  12

 

 

 

عصر

دکتر فتاح ساعت 17

دکتر یوسفی ساعت  17:30

 

 

 

 

 

 

 

 

جمعه

صبح

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

 

 

 

شهریور ماه 97

برنامه حضور پزشكان در كلينيك تخصصي دامغان (رضایی)

ایام هفته

متخصص  مغز و اعصاب

ENT  گوش و حلق بینی

ارتوپدي

طب فيزيک

 

چشم پزشک

 

قلب و عروق

 

شنبه

صبح

 

 

دکتر مبصری ساعت 10

 

 

7/7 دکتر غفارپور 10

28/7 دکتر غفارپور 10

 

عصر

دکتر خداپرست ساعت 16

دکتر عدالت نور ساعت 16:30

دکتر مبصری ساعت 18

 

21/7 دکتر عاملی18

14/7 دکتر آریایی18

يکشنبه

صبح

 

 

دکتر مبصری ساعت 10

 

 

 

 

عصر

 

دکتر خداپرست ساعت 16

دکتر عدالت نور ساعت 16:30

دکتر مبصری ساعت 18

 

 

1/7 دکتر آریایی18

15/7 دکتر آریایی18

دوشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

عصر

 

دکتر عدالت نور ساعت 16:30

دکتر مبصری ساعت 18

 

 

 

 

23/7 دکتر عاملی 18

2/7 دکتر آریایی 18

16/7 دکتر آریایی18

سه شنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

 

عصر

 

دکتر عدالت نور ساعت 16:30

دکتر مبصری ساعت 18

 

 

 

دکتر کیوانی راد ساعت 16

10/7 دکتر عاملی18

24/7 دکتر عاملی18

3/7 دکتر آریایی 18

17/7 دکتر آریایی18

چهارشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

11/7 دکتر غفارپور 10

 

عصر

دکتر خداپرست ساعت 16

دکتر عدالت نور ساعت 16:30

دکتر مبصری ساعت 18

دکتر کیوانی راد ساعت 16

 

11/7 دکتر عاملی18

25/7 دکتر عاملی18

4/7 دکتر آریایی18

 

پنجشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

 

19/7 دکتر غفارپور 10

 

 

عصر

دکتر متین روحانی ساعت 17 هفته ی سوم

دکتر خداپرست ساعت 16

 

دکتر مبصری ساعت 18

 

 

 

دکتر کیوانی راد ساعت 16

12/7 دکتر عاملی18

26/7 دکتر عاملی18

5/7 دکتر آریایی18

جمعه

صبح

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

 

نظرسنجی
کدام سیستم جهت اخذ نوبت برای شما مناسب تر است؟

نرم افزار موبایل
سایت اینترنتی
تلفن گویا
کیوسک

948904 : کل بازدید 99 : بازدید امروز 0.37 : زمان بارگزاری صفحه 7133 : بازدید این صفحه 7 : بازدیدکنندگان آنلاين