برنامه پزشکان
 

 

 آذر ماه 97

برنامه حضور پزشكان در كلينيك تخصصي دامغان (رضایی)

ایام هفته

روماتولوژی

اعصاب و روان

پوست

 

جراح (ساعت 18)

فوق تخصص ریه

شنبه

صبح

 

 

 

دکترستایش ساعت 10:30

 

 

 

عصر

 

 

 

3/9 دکتر خاتمی

17/9 دکتر خاتمی

10/9 دکتر محمدی

24/9 دکتر محمدی

 

يکشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

 

عصر

 

دکترستایش ساعت 16:30

 

11/9 دکتر خاتمی

18/9 دکتر سلیمانی

25/9 دکتر محمدی

 

دوشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

عصر

 

 

دکترستایش ساعت 16:30

 

 

 

 

19/9 دکتر خاتمی

26/9 دکتر خاتمی

5/9 دکتر سلیمانی

12/9 دکتر سلیمانی

 

 

 

 

سه شنبه

صبح

 

 

 

دکتر علمایی ساعت  10

 

 

عصر

 

دکترستایش ساعت 16:30

دکتر علمایی ساعت   16

13/9 دکتر خاتمی

27/9 دکتر خاتمی

20/9 دکتر سلیمانی

6/9 دکتر محمدی

 

چهارشنبه

صبح

 

 

 

دکتر علمایی ساعت  10

 

 

عصر

 

دکترستایش ساعت 16:30

دکتر علمایی ساعت   16

14/9 دکتر سلیمانی

28/9 دکتر سلیمانی

7/9 دکتر محمدی

21/9 دکتر محمدی

 

پنجشنبه

صبح

 

 

 

دکتر علمایی ساعت   9

 

 

عصر

 

 

دکتر علمایی ساعت 15

1/9 دکتر خاتمی

15/9 دکتر سلیمانی

29/9 دکتر سلیمانی

8/9 دکتر محمدی

23/9 دکتر محمدی

 

جمعه

صبح

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

دکتر معماریان 13

 

آذر ماه 97

برنامه حضور پزشكان در كلينيك تخصصي دامغان (رضایی)

ایام هفته

داخلی

اطفال

 

زنان و زایمان

کليه و مجاري ادرار

(اورولوژي)

بیهوشی

شنبه

صبح

دکتر طاهریان ساعت 11 هفته دوم و چهارم

دکتر اعتمادی ساعت 11 هفته اول و سوم

دکتر یوسفی ساعت 12

 

 

 

عصر

دکتر فتاح ساعت 17

دکتر ترابی ساعت 16:30

دکتر یوسفی ساعت  17:30

 

 

 

 

 

دکتررضایی طلب ساعت 16

 

 

يکشنبه

صبح

دکتر طاهریان ساعت 11 هفته دوم و چهارم

دکتر اعتمادی ساعت 11 هفته اول و سوم

 

 

 

 

عصر

دکتر فتاح ساعت 17

دکتر ترابی ساعت 16:30

دکتر یوسفی ساعت  17:30

 

 

 

 

 

دکتررضایی طلب ساعت 16

 

دکتر عزیزی ساعت 17

دوشنبه

صبح

دکتر طاهریان ساعت 11 هفته دوم و چهارم

دکتر اعتمادی ساعت 11 هفته اول و سوم

دکتر یوسفی ساعت  12

 

 

 

 

عصر

دکتر فتاح ساعت 17

دکتر ترابی ساعت 16:30

دکتر یوسفی ساعت  17:30

 

 

 

 

 

دکتررضایی طلب ساعت 17

 

 

سه شنبه

صبح

دکتر طاهریان ساعت 11 هفته دوم و چهارم

دکتر اعتمادی ساعت 11 هفته اول و سوم

 

 

 

 

عصر

دکتر فتاح ساعت 17

دکتر ترابی ساعت 16:30

دکتر یوسفی ساعت  17:30

 

 

 

 

 

 

 

دکتر عباسی ساعت 17

چهارشنبه

صبح

دکتر طاهریان ساعت 11 هفته دوم و چهارم

دکتر اعتمادی ساعت 11 هفته اول و سوم

 

 

 

 

عصر

دکتر فتاح ساعت 17

دکتر ترابی ساعت 16:30

دکتر یوسفی ساعت  17:30

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

صبح

دکتر طاهریان ساعت 11 هفته دوم و چهارم

دکتر اعتمادی ساعت 11 هفته اول و سوم

دکتر یوسفی ساعت  12

 

 

 

عصر

دکتر فتاح ساعت 17

دکتر یوسفی ساعت  17:30

 

 

 

 

 

 

 

 

جمعه

صبح

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

 

آبان ماه 97

برنامه حضور پزشكان در كلينيك تخصصي دامغان (رضایی)

ایام هفته

متخصص  مغز و اعصاب

ENT  گوش و حلق بینی

ارتوپدي

طب فيزيک

 

چشم پزشک

قلب و عروق

 

 

شنبه

صبح

 

 

دکتر مبصری ساعت 10

 

 

 

عصر

دکتر خداپرست ساعت 16

دکتر عدالت نور ساعت 16:30

دکتر مبصری ساعت 18

دکتر جمالی ساعت 17

 

10/9 دکتر غفارپور ساعت 11

17/9 دکتر آریایی ساعت 18

يکشنبه

صبح

 

 

دکتر مبصری ساعت 10

 

 

 

 

عصر

دکتر خداپرست ساعت 16

 

دکتر عدالت نور ساعت 16:30

دکتر مبصری ساعت 18

دکتر جمالی ساعت 17

 

18/9 دکتر آریایی ساعت 18

دوشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

عصر

دکتر خداپرست ساعت 16

دکتر عدالت نور ساعت 16:30

دکتر مبصری ساعت 18

دکتر جمالی ساعت 17

 

 

 

 

19/9 دکتر آریایی ساعت 18

سه شنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

 

عصر

دکتر خداپرست ساعت 16

دکتر عدالت نور ساعت 16:30

دکتر مبصری ساعت 18

دکتر جمالی ساعت 17

دکتر کیوانی راد ساعت 16

 

 

 

20/9 دکتر آریایی ساعت 18

6/9 دکتر عاملی ساعت 18

چهارشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عصر

دکتر خداپرست ساعت 16

دکتر عدالت نور ساعت 16:30

دکتر مبصری ساعت 18

دکتر جمالی ساعت 17

دکتر کیوانی راد ساعت 16

14/9 دکتر آریایی ساعت 18

7/9 دکتر عاملی ساعت 18

 

 

پنجشنبه

صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عصر

دکتر خداپرست ساعت 16

 

دکتر مبصری ساعت 18

دکتر جمالی ساعت 17

دکتر کیوانی راد ساعت 16

 

 

 

15/  9 دکتر آریایی ساعت 18

8/9 دکتر عاملی ساعت 18

جمعه

صبح

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرسنجی
کدام سیستم جهت اخذ نوبت برای شما مناسب تر است؟

نرم افزار موبایل
سایت اینترنتی
تلفن گویا
کیوسک

1004896 : کل بازدید 461 : بازدید امروز 0.53 : زمان بارگزاری صفحه 7554 : بازدید این صفحه 8 : بازدیدکنندگان آنلاين