راه اندازي دستگاه ویدیو برونكوسكوپ Full Hd در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان

راه اندازي دستگاه ویدیو برونكوسكوپ Full Hd در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان

.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر؛ دستگاه ویدیو برونكوسكوپ Full Hd در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان راه اندازي شد.

دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ضمن اعلام این خبر گفت: دستگاه ویدیو برونكوسكوپ Full Hd با توجه به اهميت در تشخيص و درمان ناهنجاري هاي دستگاه تنفسي و تجميع درمان اين دسته از بيماري ها خريداري و تحويل مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان قرار گرفت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان اضافه كرد: ویدیو برونكوسكوپ Full Hd، مشاهده مستقيم راه هاي هوايي داخل ريه‌ها است و توسط اين دستگاه امكان مشاهده و معاينه مجراي تنفسي شامل حنجره، تراشه، برونش براي پزشك فراهم مي شود. 

دکتر دانائی ادامه داد: با اين دستگاه مي‌توان از راه هاي هوايي نمونه ‌برداري كرد، بنابراين كمك موثري به پزشك و كادر درماني براي تشخيص و درمان بيماري هاي ريوي مي كند. 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان گفت: خدمت رسانی به مردم شریف استان از وظایف ذاتی مدیران دستگاه های اجرایی است و امیدوارم بتوانیم با راه اندازی این دستگاه آن‌گونه که شایسته مردم عزیز است خدمات مطلوبی را ارائه دهیم.

کلمات کلیدی